Авторські права на текст програми "Фізична культура, 5-12 кл." належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми - страница 3

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

5. Кросова, лижна або ковзанярська під­го­товка

Теоретична підготовка

Перша допомога у разі обмороження. Гi­гієнічні вимоги до занять фізичними вправами взимку на свіжому повітрі.

^ 5.1. Кросова підготовка

Фізична підготовка

Загальнорозвивальні вправи; спеціальні біго­ві та стрибкові вправи; повторний біг відрізками; рухливі ігри та естафети.

Технічна підготовка

Пересування на твердому, м’якому і слизькому ґрунті, піску, трав’яному покрові; біг до 5 хвилин; крос до 1500 м.^ Учень:

називає перші ознаки обмороження;

наводить приклади першої допомоги при обмороженні;

дотримується гігієнічних вимог під час занять фізичними вправами взимку на свіжому повітрі.


^ Учень:

розпізнає способи пересування по різному ґрунту;

виконує: загальнорозвивальні вправи; спеціальні бігові та стрибкові вправи; подолання дистанцїї до 1500 м; біг у середньому темпі до 5 хвилин; повторний біг відрізками 150—200 м від 2 до 4 разів;

дотримується правил: техніки безпеки під час занять кросовою підготовкою; рухливих ігор та естафет.^ КОНТРОЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ НОРМАТИВИ І ВИМОГИ

Зміст навчального матеріалу

Рівень

навчальних досягнень учнів
початковий

середній

достатній

високий

Дистанція без урахування часу, м:

хлопці

дівчата


400

300


600

500


800

600


1000

80
Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

^ 5.2. Лижна підготовка

Фізична підготовка

Загальнорозвивальні вправи; спеціальні біго­ві та стрибкові вправи; повторний біг відрізками; рухливі ігри та естафети.

Технічна підготовка

Поворот і гальмування упором; подолання пагорбів і впадин; поворот на місці махом; одночасний двокроковий хід; біг на лижах до 2 км.
^ Учень:

виконує: загальнорозвивальні вправи; спеціальні бігові та стрибкові вправи; повторний біг відрізками; рухливі ігри та естафети; поворот і гальмування упором; подолання пагорбів і впадин; поворот на місці махом; одночасний двокроковий хід; подолання лижної дистанції до 2 км;

дотримується правил: естафет та рухливих ігор; техніки безпеки під час занять лижною підготовкою.^ КОНТРОЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ НОРМАТИВИ І ВИМОГИ

Зміст навчального матеріалу

Рівень

навчальних досягнень учнів
початковий

середній

достатній

високий

Дистанція без урахування часу, м:

хлопці

дівчата


800

500


1000

800


1200

1000


1500

1200
Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

^ 5.3. Ковзанярська підготовка

Фізична підготовка

Загальнорозвивальні вправи; вправи для розвитку гнучкості; повторний біг відрізками; рухливі ігри та естафети.

Технічна підготовка

Відштовхування і ковзання на одному та двох ковзанах; повороти дугою, приставними кроками і переступанням; гальмування “напівплугом” і “плугом”; проходження дистанції до 500 м.
^ Учень:

виконує: відштовхування і ковзання на одному та двох ковзанах; повороти дугою, приставними кроками і переступанням; гальмування “напівплугом” і “плугом”; подолання дистанції до 500 м;

дотримується правил: техніки безпеки під час занять ковзанярською підготовкою; рухливих ігор.^ КОНТРОЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ НОРМАТИВИ І ВИМОГИ

Зміст навчального матеріалу

Рівень

навчальних досягнень учнів
початковий

середній

достатній

високий

Ковзанярська дистанція без урахування часу, м:

хлопці

дівчата


менше 200

менше 100


200

100


400

200


500

300
Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

6. Туризм

Теоретична підготовка

Види туризму. Орієнтування в поході. Топографічна підготовка. Користування компасом.

Технічна підготовка

Визначення азимута та рух за азимутом; ви­бір місця та обладнання бівуаку; організація і підготовка походу чи подорожі.
^ Учень:

називає: види туризму, топографічні знаки;

визначає: азимут; місце розташування бівуаку;

виконує рух за азимутом; підготовку до походу чи подорожі;

здійснює підготовку до походу чи подорожі;

застосовує компас;

дотримується правил техніки безпеки під час занять туризмом.
ІІ. Матеріал для обов’язкового повторення

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1. Баскетбол

Теоретична підготовка

Історія розвитку баскетболу; гігієна тіла, одягу, спортивної форми. Режим дня. Харчування баскетболіста. Поняття про техніку гри. Основні правила гри. Ознайомлення з правилами проведення змагань з баскетболу.

Фізична підготовка

Загальна фізична підготовка

Загальнорозвивальні й гімнастичні вправи; впра­ви на розтягування, координацію рухів; вправи для формування постави та профілактики плоскостопості.

^ Спеціальна фізична підготовка

Прискорення до 15 м; “човниковий” біг; се­рійні стрибки; зістрибування з висоти; вправи з обтяженнями; рухливі ігри.

Технічна підготовка

Техніка нападу

Пересування: чергування ходьби, бігу, стриб­ків, зупинок, поворотів; рухливі ігри;


передачі та ловіння м’яча: передача м’яча двома руками від грудей; передача м’яча однією рукою від плеча;

фінти;


кидки м’яча: кидки однією рукою зверху; двома руками від грудей; штрафний кидок; рухливі ігри;

ведення м’яча: ведення м’яча парах, трійках; рухливі ігри.

^ Техніка захисту

Пересування: стійка захисника; пересування у захисній стійці; прискорення; зупинки; повороти; стрибки; естафети; рухливі ігри;

заволодіння м’ячем: перехоплення, відбивання м’яча; вибивання м’яча під час ведення; накривання м’яча; рухливі ігри.

Тактична підготовка

Тактика нападу

Індивідуальні дії без м’яча: чергування вивчених способів пересування в поєднанні з фінтами; вибір місця для одержання передачі м’яча;

індивідуальні дії з м’ячем: вибір способу ло­віння м’яча; вибір способу та моменту передачі м’яча між гравцями передньої та задньої ліній;

групові дії: взаємодія двох гравців способом “Передай м’яч і виходь”;

командні дії: розподіл обов’язків між гравцями для організації нападу.

^ Тактика захисту

Індивідуальні дії без м’яча: протидія нападаючому з м’ячем у трьохсекундній зоні; на далеких підступах до кільця;

індивідуальні дії з м’ячем: перехоплення м’я­ча; підбір, виривання і вибивання м’яча; вибір місця в захисті між нападаючим і щитом; рух­ливі ігри;

групові дії — протидія двом, трьом напа­даючим; розподіл обов’язків між гравцями у захисті;

командні дії — організація дій під час під­бирання м’яча, що відскочив від щита.
^ Учень:

пояснює: поняття про техніку гри; основні правила гри; основні положення проведення змагань з баскетболу;

характеризує історію розвитку баскетболу;

виконує: загальнорозвивальні й гімнастичні вправи, вправи на розтягування, координацію рухів; вправи для корекції постави та профілактики плоскостопості;


прискорення з місця на 5, 10, 15 м з різних положень, “човниковий” біг 55 м; серійні стрибки; вправи з обтяженнями;


пересування: чергування ходьби, бігу, стрибків, зупинок, поворотів; стійку захисника з виставленою вперед ногою; пересування приставними кроками у захисній стійці; прискорення; зупинки; повороти; стрибки; поєднання стійок і пересувань з технічними прийомами в захисті; стійку з піднятою вгору рукою;

передачі та ловіння м’яча: передачу м’яча двома руками від грудей; передачу м’яча однією рукою від плеча; ловіння та передачу м’яча, що високо летить;

фінти: фінти на передачу м’яча; фінти на кидання м’яча; фінти на ведення;

кидки м’яча: кидки однією рукою зверху в русі (з двох кроків); кидки однією рукою з місця (з відскоком від щита в кошик); двома руками від грудей на місці та в русі; штрафний кидок (за спрощених умов);

ведення м’яча: ведення м’яча (правою та лівою рукою почергово) з наступною передачею в колонах, парах, трійках; ведення з опором захистника;


заволодіння м’ячем: перехоплення м’яча під час передачі; відбивання м’яча; вибивання м’яча під час ведення; накривання м’яча під час кидання; підбирання м’яча, що відскочив від щита;

застосовує: фінти на кидок м’яча; фінти на ведення м’яча; дії для підбирання м’яча, що відскочив від щита; чергування вивчених способів пересування в поєднанні з фінтами;

здійснює: протидію нападаючому з м’ячем у трьохсекундній зоні; на далеких підступах до кільця; вибір місця для одержання передачі м’яча; вибір способу ловіння м’яча в залежності від ігрової ситуації; вибір способу та моменту передачі м’яча між гравцями передньої та задньої ліній; взаємодії за способом “Передай м’яч і виходь”; вибір місця для одержання передачі; вибір місця в захисті між нападаючим і щитом; перехоплення м’яча при передачі; підбір, виривання і вибивання м’яча при його веденні; протидії двом, трьом нападаючим;

дотримується правил: гігієни тіла, одягу, спортивної форми; правил рухливих ігор “Боротьба за м’яч”, “Полювання”, “М’яч капітанові”, “Крізь фронт”, “Боротьба за м’яч”, “Не давай м’яч ведучому”, “Виклик номерів”, “Стрибунці-горобці”, “Вудка стрибкова”, “М’яч у стіну”, “Швидка передача”, “Хто більше влучить?”, “Кидки зі зміною місць”, “Гонка м’ячів по колу”, “Передай м’яч після ведення”, “Виштовхни з кола”, “Зайці та моржі”, “Бій півнів”, “Квач маршем”; навчальних ігор у баскетбол; техніки безпеки під час занять баскетболом.
^ КОНТРОЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ НОРМАТИВИ І ВИМОГИ

Зміст навчального матеріалу

Рівень

навчальних досягнень учнів
початковий

середній

достатній

високий

5 кидків м’яча (міні-баскетбольного або волейбольного) у кошик однією рукою від плеча, стоячи збоку на відстані 1,5 м від щита, кількість влучень:

хлопці

дівчата1 або жодного

1 або жодного2

13

24

3


ІІІ. Орієнтовні комплексні тести для оцінювання стану фізичної підготовленості

Фізичні якості та вправи

Показники
Бали для хлопців

Бали для дівчат
2

1

2

1

Швидкість: біг на 30 м, с

5,8 і менше

5,9—7,0

6,2 і менше

6,3—7,2

Витривалість: біг від 800 до 1500 м (залежно від статі), м

1500 і більше

1500—1000

1200 і більше

1200—800

Гнучкість: нахил тулуба вперед із положення сидячи, см

+7,0 і більше

+6,0—+3,0

+13,0 і більше

+12,0—+6,0

Сила:

хлопці — підтягування у висі, разів;

дівчата — підтягування у висі лежачи, разів

або

згинання та розгинання рук в упорі лежачи, разів


5 і більше
21 і більше


4—2
20—11
12 і більше


10 і більше
11—4


9—5

Спритність: “човниковий” біг 49 м, с

11,7 і менше

11,8—12,3

12,0 і менше

12,1—13,0

Швидкісно-силові якості: стрибок у довжину з місця, см

160 і більше

159—140

140 і більше

139—120

1392545072376026.html
1392615295444960.html
1392669410287700.html
1392757049483138.html
1392968831618820.html