2001 Бурда Р.Л - Українська академія аграрних наук2001

Бурда Р.Л. Повернення із забуття: професор Олександр Алоїзович Яната (1888-1938) / Р.Л. Бурда // Укр. ботан. журна.  2001.  Т. 58, № 4.  С. 513-514.

^ Про наукові аграрні історико-бібліографічні читання, присвячені пам’яті професора О.А. Янати, які відбулися в ЦНСГБ УААН.

Вергунов В.А. Наукові аграрні історико-бібліографічні читання, присвячені О.А. Янаті / В.А. Вергунов, В.С. Савчук // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. – Дніпропетровськ, 2001. – Вип. 8: Історія і філософія науки і техніки. – С. 103-104.

Про наукові аграрні історико-бібліографічні читання, присвячені пам'яті професора О.А. Янати, які відбулися в ЦНСГБ УААН.

Вергунов В.А. [Передмова] / В.А. Вергунов // Бюл. Центр. наук. с.-г. б-ки УААН. – К., 2001. – Вип. 1. – С. 5.

Про ЦНСГБ УААН. – С. 5.

Вергунов В.А. Скарбниця національного масштабу / В.А. Вергунов // Пропозиція. – 2001. – № 2. – С. 25-26.

Про ЦНСГБ УААН.

Зубець М.В. Про діяльність Української академії аграрних наук у 1996-2000 рр.: (Звіт Президії УААН) / М.В. Зубець // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 4. – С. 6-15.

Про ЦНСГБ УААН. – С. 15.

Околітенко Н. "Буржуазні теорії" та боротьба з бур'янами / Н. Околітенко // Україна. – 2001. – № 9. – С. 40-41.

Про наукові читання в ЦНСГБ УААН, присвячені О.А. Янаті.

Околітенко Н. Дослухайтесь мови й життя народу / Н. Околітенко // Сіл. вісті. – 2001. – 14 черв.

Про ЦНСГБ УААН. – С. 3.

Околітенко Н. За "буржуазну боротьбу з бур'янами" / Н. Околітенко // Україна молода. – 2001. – 12 черв.

Про наукові читання в ЦНСГБ УААН, присвячені О.А. Янаті.

Хурманець Г. Реферативна інформація в інформаційному забезпеченні аграрної науки і виробництва / Г. Хурманець // Вісн. Кн. палати. – 2001. – № 2. – С. 15-16.

Про ЦНСГБ УААН. – С. 15, 16.

2002

Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека: Путівник / УААН. ЦНСГБ; Відп. за вип. Т.Ф. Дерлеменко. – К., 2002. – 30 с.

Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека Української академії аграрних наук. 1921-2001: Бібліогр. покажч. літ. за 1933-2001 рр. / УААН. ЦНСГБ; Уклад.: В.В. Вергунов, Т.Ф. Дерлеменко, З.І. Варга, Л.Д. Полякова, Л.А. Кириленко; Наук. ред. В.В. Вергунов.  К., 2002.  100 с.  (До 80-річчя заснування ЦНСГБ УААН).

Вергунов В.А. Основні етапи діяльності Центральної наукової сільськогосподарської бібліотеки Української академії аграрних наук (ЦНСГБ УААН) / В.А. Вергунов // Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека Української академії аграрних наук. 1921-2001: Бібліогр. покажч. літ. за 1933-2001 рр.  К., 2002.  С. 4-13.

Вергунов В.А. Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека Української академії аграрних наук в інформаційному просторі / В.А. Вергунов, О.С. Мудрук, Т.В. Хоменко // Бібл. вісн. – 2002. – № 2. – С. 37-40.

Вергунов В.А. Центральній науковій сільськогосподарській бібліотеці Української академії аграрних наук – 80 років / В.А. Вергунов // Бібл. вісн. – 2002. – № 3. –С. 56-57.

Жданова Р.С. Неординаре видання ЦНСГБ УААН, присвячене пам’яті професора О.П. Довгополої: Відгук на перше видання / Р.С. Жданова // Професор Довгопола Олена Павлівна: Життєвий і творчий шлях: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1955-1996 рр. / УААН. ЦНСГБ; Уклад.: Т.Ф. Дерлеменко, З.І. Варга, Л.Г. Самойлова, Д.Г. Довгополий; Наук. ред. В.А. Вергунов. − 2-е вид., доп. − К.: ІАЕ УААН, 2002. − С. 149-151.

Зворський С.Л. Важливе видання ЦНСГБ УААН «Професор Довгопола Олена Павлівна»: Відгук на перше видання / Р.С. Жданова // Професор Довгопола Олена Павлівна: Життєвий і творчий шлях: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1955-1996 рр. / УААН. ЦНСГБ; Уклад.: Т.Ф. Дерлеменко, З.І. Варга, Л.Г. Самойлова, Д.Г. Довгополий; Наук. ред. В.А. Вергунов. − 2-е вид., доп. − К.: ІАЕ УААН, 2002. − С. 151-152.

Масленникова В.Д. Достойный памятник: Відгук на перше видання / В.Д. Масленникова // Професор Довгопола Олена Павлівна: Життєвий і творчий шлях: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1955-1996 рр. / УААН. ЦНСГБ; Уклад.: Т.Ф. Дерлеменко, З.І. Варга, Л.Г. Самойлова, Д.Г. Довгополий; Наук. ред. В.А. Вергунов. − 2-е вид., доп. − К.: ІАЕ УААН, 2002. − С. 148.

Пам’яті вчителя / В. Загуменна, М. Геращенко, В. Лутовинова, Т. Новальська, О. Крицький, Л. Титова // Вісн. Кн. палати. – 2002. – № 1. – С. 36-38. – Рец. на кн.: Професор Довгопола Олена Павлівна: Життєвий і творчий шлях: Біобібліогр. покажч. / УААН. ЦНСГБ; Уклад. Т.Ф. Дерлеменко, З.І. Варга, Л.Г. Самойлова, Д.Г. Довгополий; Наук. ред. В.А. Вергунов – К.: ІАЕ УААН, 2001. – 150 с.: портр. – Пам’яті вченого, педагога, бібліографознавця.

Подяка Організації Об’єднаних Націй, 16 квіт. 2002 р. [за книгу, надану Бібліотеці ООН, «Професор Довгопола Олена Павлівна: Життєвий і творчий шлях: Біобібліогр. покажч. / УААН. ЦНСГБ; Уклад. Т.Ф. Дерлеменко, З.І. Варга, Л.Г. Самойлова, Д.Г. Довгополий; Наук. ред. В.А. Вергунов – К.: ІАЕ УААН, 2001. – 150 с.: портр. – Пам'яті вченого, педагога, бібліографознавця»].

Робота Центральної наукової сільськогосподарської бібліотеки / [В.А. Вергунов, В.В. Дерлеменко] // Короткий звіт про діяльність Української академії аграрних наук за 2001 рік / Упоряд.: М.К. Царенко, В.О. Круть, В.С. Гончаров. – К.: Аграр. наука, 2002. – С. 122-125.

Федотова О. Пам’яті «бібліографа (з великої літери)» Олени Павлівни Довгополої / О. Федотова // Вісн. Кн. палати. – 2002. – № 3. – С. 8-9. – Рец. на кн.: Професор Довгопола Олена Павлівна: Життєвий і творчий шлях: Біобібліогр. покажч. / УААН. ЦНСГБ; Уклад. Т.Ф. Дерлеменко, З.І. Варга, Л.Г. Самойлова, Д.Г. Довгополий; Наук. ред. В.А. Вергунов – К.: ІАЕ УААН, 2001. – 150 с.: портр. – Пам'яті вченого, педагога, бібліографознавця.

2003

Каргіна О.В. Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН і бібліотеки науково-дослідних установ УААН на шляху творення Cучасної Аграрної Енциклопедії / О.В. Каргіна // Агроінком. – 2003. – № 2.

Робота Центральної наукової сільськогосподарської бібліотеки / [В.А. Вергунов, В.В. Дерлеменко] // Короткий звіт про діяльність Української академії аграрних наук за 2002 рік / Упоряд.: М.К. Царенко, В.О. Круть, В.С. Гончаров. – К.: Аграр. наука, 2003. – С. 160-162.

Самородов В.М. «...і сонце громове тобі навіки»: Сторінки біографії професора О.А. Янати / В.М. Самородов, В.М. Нагаєвич // Вісн. Полтав. держ. аграр. акад. – 2003. – № 6. – С. 152-153. – Рец. на кн.: Професор Яната Олександр Алоїзович (1888-1938). Наукова спадщина вченого в контексті розвитку аграрної і біологічної науки України: Біобібліогр. покажч. до 115-річниці від дня народж. / УААН. ЦНСГБ; Уклад.: В.А. Вергунов, Т.Ф. Дерлеменко. – К.: Аграр. наука, 2003. – 224 с. – (Іст.-бібліогр. сер. „Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії; Кн. 4).

2004

Басун Н.Ф. З історії комплектування фондів ДНСГБ УААН / Н.Ф. Басун // Історія освіти, науки і техніки в Україні: Матеріали ІІ конф. молодих вчених та спеціалістів, Київ, 27-28 трав. 2004 р. / УААН. ДНСГБ. – К., 2004. – С. 46-48.

Вергунов В.А. [Інформація про ІІ конференцію молодих учених і спеціалістів «Історія освіти, науки і техніки в Україні», проведену ДНСГБ УААН] / В.А. Вергунов // Бюл. Держ. наук. с.-г. б-ки УААН. – К., 2004. – Вип. 3. – С. 73-74.

Вергунов В.А. Вибір на все життя [до ювілею Т. Ф. Дерлеменко] / В. А. Вергунов // Бібл. планета. – 2004. – № 3 (25). – С. 39–40.

Вергунов В.А. Тамілі Федорівні Дерлеменко – 60 / В.А. Вергунов // Бібл. вісн. – 2004. – № 4. – С. 48.

Діяльність Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки / [В.А. Вергунов, В.В. Дерлеменко] // Звіт про діяльність Української академії аграрних наук за 2003 рік / УААН; Упоряд.: М.К. Царенко, В.О. Круть, В.С. Гончаров. – К.: Аграр. наука, 2004. – С. 179-181.

Онопрієнко В. Талановитий дослідник рослинного світу: [Рецензія] / В. Онопрієнко, Т. Щербань // Вісн. НАН України. – 2004. – № 4. – С. 63-66. – Рец. на кн.: Професор Яната Олександр Алоїзович (1888-1938). Наукова спадщина вченого в контексті розвитку аграрної і біологічної науки України: Біобібліогр. покажч. до 115-річниці від дня народж. / УААН. ЦНСГБ; Уклад.: В.А. Вергунов, Т.Ф. Дерлеменко. – К.: Аграр. наука, 2003. – 224 с. – (Іст.-бібліогр. сер. „Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії; Кн. 4).

Патока В. Для забезпечення потреб спеціалістів сільськогосподарської та природознавчої галузей / В. Патока // Бібл. планета. – 2004. – № 2. – С. 40-41. – Рец. на кн.: Професор Яната Олександр Алоїзович (1888-1938) / УААН. ДНСГБ; Укл.: В.А. Вергунов, Т.Ф. Дерлеменко. – К., 2003.

Тамілі Федорівні Дерлеменко – 60 / УААН. ДНСГБ // Бюл. Держ. наук. с.-г. б-ки УААН. – К., 2004. – Вип. 2. – С. 108.

2005

Вергунов Віктор Анатолійович: [Біогр. довідка] // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2005. – Т. 4: В.-ВОГ. – С. 255.

Власов В. [Рецензія] / В. Власов // Бібл. вісн. – 2005. – № 5. – С. 58. – Рец. на кн.: Професор Махов (Махів) Григорій Григорович (1886-1952): Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1914-1994 роки / УААН. ДНСГБ; Уклад. та наук. ред. В.А. Вергунов. – К., 2005. – 118 с.: портр. – (Сер. «Біобібліографія вчених-аграріїв України»; Кн. 10). – До 75-річчя Ін-ту гідротехніки і меліорації УААН.

Діяльність Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки / [В.А. Вергунов, В.В. Дерлеменко] // Звіт про діяльність Української академії аграрних наук за 2004 рік / Упоряд.: М.К. Царенко, В.О. Круть, В.С. Гончаров. – К.: Аграр. наука, 2005. – С. 199-201.

Мельник Н.І. Круглий стіл «Завдання розвитку вітчизняних біобібліографічних інформаційних ресурсів» / Н.І. Мельник // Українська біографістика: Зб. наук. пр. / НБУВ. Ін-т біогр. досліджень. – К., 2005. – Вип. 3. – С. 347-351.

Про доповідь Дерлеменко Т.Ф. з проблем аграрної біографістики. – с. 350-351.

Михайлюк В.П. Професору В.А. Вергунову – 45 / В.П. Михайлюк // Історичні записки: Зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України. Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2005. – Вип. 7. – С. 241-244.

Професор В.А. Вергунов (до 45-річчя від дня народження) // Бюл. Держ. наук. с.-г. б-ки. − К., 2005. − Вип. 2. − С. 167-170.

Чайка Н.Г. Велика Вітчизняна війна у біографіях співробітників ДНСГБ УААН / Н.Г. Чайка // Бюл. Держ. наук. с.-г. б-ки УААН. – К., 2005. – Вип. 2. – С. 161-166.

Чайка Н.Г. Сторінки війни у житті співробітників ДНСГБ УААН / Н.Г. Чайка // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів ІІ міжнар. наук.-паркт. конф., Київ, 17-18 трав. 2005 р.– К., 2005. – Ч. 2. – С. 92-99.

Чайка Н.Г. 65-літній ювілей скромної трудівниці [Устиновської Алли Олександрівни] / Н.Г. Чайка // Бюл. Держ. наук. с.-г. б-ки УААН. – К., 2005. – Вип. 1. – С. 64-66.

2006

Вергунов В.А. Лілії Олександрівні Зінченко – 50 / В.А. Вергунов // Бібл. вісн. – 2006. – № 6. – С. 66.

Вергунов В.А. На спомин про Романа Йосиповича Целінського (30.11.1928 − 08.11.2005) / В.А. Вергунов // Бюл. Центр. наук. с.-г. б-ки УААН. – К., 2006. – Вип. 1. − С. 158-159.

Вергунов Віктор Анатолійович: [Біогр. нарис] // Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди: Наук. здобутки і перспективи розвитку. 1986-2006: Біобібліогр. довідник / М-во освіти і науки України. ВНЗ «Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди; Уклад.: В.П. Коцур, Н.І. Коцур, В.А. Вергунов. – Переяслав-Хмельницький, 2006. – С. 65-68.

Вергунов В.А. Професору В.В. Шелепову – “70” / В.А. Вергунов, О.В. Петренко // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. – 2006. – № 3. − С. 136-139.

Державна наукова сільськогосподарська бібліотека Української академії аграрних наук // Провідні бібліотеки України: Довідник. 2006-2007 / Уклад.: В.Г. Дригайло, В.Є. Шмельов. – К., 2006. – С. 4.

Дерлеменко Віталій Володимирович // Національний науковий центр «Інститут аграрної кономіки»: роки і люди. Ювіл. вид., присвяч. 50-річчю наук.-досл. установи. У 2-х ч. – К.: ННЦ ІАЕ, 2006. – Ч. 1. – С. 228-230.

Діяльність Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки [В.А. Вергунов, В.В. Дерлеменко] // Звіт про діяльність Української академії аграрних наук за 2001-2005 роки та 2005 рік / Упоряд.: М.К. Царенко, В.О. Круть. – К.: Аграр. наука, 2006. – С. 421-426.

Жулинський М. Мойсеєнко Валентин Станіславович [про дослідження проблем Трипільської культури науковим співробітником ДНСГБ УААН] / М. Жулинський // Українознавство. − 2006. − № 3. − С. 44-45.

Канівець В.І. Професор Г.Г. Махов / В.І. Канівець // Вісн. аграр. науки. – 2006. – № 6. – С. 92. – Рец. на кн.: Професор Махов (Махів) Григорій Григорович (1886-1952): Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1914-1994 роки / УААН. ДНСГБ; Уклад. та наук. ред. В.А. Вергунов. – К., 2005. – 118 с. – (Сер. «Біобібліографія вчених-аграріїв України»; Кн. 10).

Канівець В.І. [Рецензія] / В.І. Канівець // Ґрунтознавство: Наук. журн. / Дніпропетр. нац. ун-т та ін. – 2006. – Т. 7, № 3-4. – С. 156. – Рец. на кн.: Професор Махов (Махів) Григорій Григорович (1886-1952): Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1914-1994 роки / УААН. ДНСГБ; Уклад. та наук. ред. В.А. Вергунов. – К., 2005. – 118 с. – (Сер. «Біобібліографія вчених-аграріїв України»; Кн. 10).

Кірпаль Зінаїда Петрівна // Національний науковий центр «Інститут аграрної кономіки»: роки і люди. Ювіл. вид., присвяч. 50-річчю наук.-досл. установи. У 2-х ч. – К.: ННЦ ІАЕ, 2006. – Ч. 1. – С. 329-330.

Хурманець Галина Григорівна // Національний науковий центр «Інститут аграрної кономіки»: роки і люди. Ювіл. вид., присвяч. 50-річчю наук.-досл. установи. У 2-х ч. – К.: ННЦ ІАЕ, 2006. – Ч. 2. – С. 351-353.

2007

Адамень Ф. [Рецензія на видання біобібліографічних серій ДНСГБ УААН] / Ф. Адамень, Б. Пансюк, М. Новиков // Вісн. НАН України. – 2007. – № 5. – С. 56-57.

Вергунов В.А. Майбутнє джерел знань [ДНСГБ УААН] / В.А. Вергунов // Аграр. країна. − 2007. − № 1 (19-25 січ.). − С. 9.

Вергунов Віктор Анатолійович: [Біогр. нарис] // Київ. Іст.-біогр. енцикл. довідник / Укр. акад. наук. Ін-т гуманітар. досліджень; Уклад.: Г.Ю. Івакін, М.Б.Кальницький, Ю.В. Павленко, О.Ю. Храмов, Ю.О. Храмов. – К.: «Фенікс», 2007. – С. 614.

Григорюк І. Сільське господарство України: новий іст.-наук. погляд / І. Григорюк // Бібл. вісн. – 2007. – № 1. – С. 46-47. – Рец. на кн.: Сільське господарсьво України – від минулого до сьогодення: Монографія. У 4-х т. / М.В. Зубець, В.А. Вергунов, В.І. Власов, …, Ю.Ф. Мельник В.І. Глазко та ін. – К., 2005-2006. – Т. 1: Землеробство України від праслов’ян через події ХІХ-ХХ століть до наших днів. – К.: Аграр. наука, 2005. – 280 с.; Т. 2: Від становлення земельних відносин до комплексної механізації виробництва. – К.: Аграр. наука, 2005. – 280 с.; Т. 3: Аграрна політика і макроекономічні відносини в аграрному секторі України. – К.: ННЦ ІАЕ, 2006. – 358 с.; Т. 4: Аграрна наука: розвиток та досягнення. – К.: ННЦ ІАЕ, 2006. – 470 с.

Гриник І.В. Взаємодія сільськогосподарських бібліотек та регіональних центрів наукового забезпечення АПВ у реалізації аграрної політики держави: Доп. на Міжнар. наук.-практ. семінарі «Інформ.-бібл. ресурси с.-г. наук.-досл. та освіт. установ України: проблеми формування, захисту і використання», Київ, 27 квіт. 2007 р. / І.В. Гриник // Бюл. Держ. нук. с.-г. б-ки. – К., 2007. – С. 192-198.

Про ДНСГБ УААН. – с. 196-196.

Державна наукова сільськогосподарська бібліотека Української академії аграрних наук // Провідні бібліотеки України: Довідник. 2007 / Уклад.: В.Г. Дригайло, В.Є. Шмельов. – К., 2007. – С. 4.

Інформаційно-бібліотечні ресурси сільськогосподарських науково-дослідних та освітніх установ України: проблеми формування, захисту і використання: Міжнар. наук.-практ. семінар, Київ, 27 квіт. 2007 р. / УААН. ДНСГБ, РАСГН. ЦНСГБ // Бюл. Держ. нук. с.-г. б-ки. – К., 2007. – С. 186-253.

Канівець В. [Рецензія] / В. Канівець // Наука та наукознавство. – 2007. – № 3 (57). – С. 146-147. – Рец. на кн.: Вергунов В.А. Нариси історії аграрної науки, освіти та техніки / В.А. Вергунов; УААН. ДНСГБ. – К.: Аграр. наука, 2006. – 492 с. – (Іст.-бібліогр. сер. „Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії; Кн. 12).

Криворучко І.М. Роль і значення інформаційно-бібліотечних ресурсів в системі наукового забезпечення АПВ: Доп. на Міжнар. наук.-практ. семінарі «Інформ.-бібл. ресурси с.-г. наук.-досл. та освіт. установ України: проблеми формування, захисту і використання», Київ, 27 квіт. 2007 р. / І.М. Криворучко // Бюл. Держ. нук. с.-г. б-ки. – К., 2007. – С. 225-232.

Про ДНСГБ УААН. – с. 230-232.

Панасюк Б. Історичний розвиток аграрної політики і науки, освіти та техніки / Б. Панасюк // Наука та наукознавство. – 2007. – № 3 (57). – С. 144-146. – Рец. на кн.: Сільське господарство України – від минулого до сьогодення. у 4-х т. / Ред. кол.: М. Зубець, В. Вергунов та ін. – К.: Аграр. наука, 2005-2006.

Пасхавер Б. Важливе історико-економічне видання / Б. Пасхавер, І. Прокопа, О. Бородіна // Економіка України. – 2007. – № 7. – С. 91-92. – Рец. на кн. Сільське господарство України – від минулого до сьогодення. Т. 1-4 / Голова ред. кол. М.В. Зубець. – К.: Аграр. наука, 2005-2006.

Про історію АПК України [Відгук на монографію ДНСГБ УААН «Сільське господарство України – від минулого до сьогодення»] // Аграр. тиждень. – 2007. – № 5 (12-18 лют.). – С. 16.

Робота Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки / [В.А. Вергунов, В.В. Дерлеменко] // Звіт про діяльність Української академії аграрних наук за 2006 рік / УААН; Упоряд.: М.К. Царенко, В.О. Круть, О.С. Сидоренко. – К.: Аграр. наука, 2007. – С. 335-338.

Додаток 1

^ БІОБІБЛІОГРАФІЧНІ СЕРІЇ

Біобібліографічна серія

“АКАДЕМІКИ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК”

(Заснована ДНСГБ УААН у 1998 р.)

Бабич Анатолій Олександрович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1963-2002 роки / УААН. ЦНСГБ, Ін-т кормів; Упоряд.: Т.Ф. Дерлеменко, Л.Д. Полякова, Л.А. Кириленко; Наук. ред. В.А. Вергунов; Авт. вступ. ст.: М.В. Зубець, А.Г. Степаненко. – К.: Аграр. наука, 2003. – 184 с.: портр.

Барабаш Орест Юліанович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1963-2002 роки / УААН. ЦНСГБ, Нац. аграр. ун-т; Уклад.: В.А. Вергунов, Т.Ф. Дерлеменко, З.І. Варга, Л.А. Кириленко; Наук. ред. В.А. Вергунов; Авт. вступ. ст.: М.В. Зубець, Д.О. Мельничук; Нарис Л. Фросевич. – К.: ІАЕ УААН, 2002. – 92 с.: портр.

Барабаш Орест Юліанович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1963-2007 роки. До 75-річчя від дня народж. / УААН. ДНСГБ, Нац. аграр. ун-т; Уклад.: В.А. Вергунов, Т.Ф. Дерлеменко, Л.А. Кириленко; Наук. ред. В.А. Вергунов; Авт. вступ. ст. М.В. Зубець, О.Д. Мельничук; Нарис Л. Фросевич. − 2-е вид., доп. – К.: Аграр. наука, 2007. − 128 с.: портр.

Буркат Валерій Петрович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1963-1998 роки / УААН. ЦНСГБ, Ін-т розведення і генетики тварин; Упоряд.: Т.Ф. Дерлеменко, Л.А. Кириленко, Л.Д. Полякова; Наук. ред. М.С. Слободяник; Авт. вступ. ст. М.В. Зубець. – К.: Аграр. наука, 1999. – 88 с.: портр.

Василенко Петро Мефодійович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1933-1999 роки / УААН. ЦНСГБ, Нац. аграр. ун-т; Упоряд.: Т.Ф. Дерлеменко, Л.Д. Полякова, Д.В. Устиновський, З.І. Варга, В.М. Булгаков, Д.Г. Войтюк; Наук. ред. Г.Г. Хурманець; Авт. вступ. ст.: М.В. Зубець, Д.О. Мельничук. – К.: Аграр. наука, 2000. – 128 с.: портр.

Власенко Володимир Максимович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1965-2004 роки / УААН. ДНСГБ, Білоцерків. держ. аграр. ун-т; Упоряд.: М.О. Сокольська, С.О. Заїка, Д.Я. Тимошенко; Наук. ред.: Г.Г. Харута, В.А. Верунов; Авт. вступ. ст. М.В. Зубець. – Біла Церква: БДАУ, 2004. – 112 с.: портр.

Голік Віктор Степанович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1965-2007 рр. / УААН. ДНСГБ, Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юр’єва; Уклад.: В.А. Вергунов, О.В. Голік, Т.Ф. Дерлеменко, Л.А. Кириленко; Наук. ред. В.А. Вергунов; Авт. вступ. ст. М.В. Зубець. – К.: Аграр. наука, 2007. – 88 с.: портр.

Гудков Ігор Миколайович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1960-2005 роки / УААН. ДНСГБ, Нац. аграр. ун-т; Уклад.: В.А. Вергунов, Т.Ф. Дерлеменко, О.Д. Петілова, Л.А. Кириленко; Наук. ред.: В.А. Вергунов; Авт. вступ. ст.: М.В. Зубець, Д.О. Мельничук; Нарис А.А. Булах. – К.: Аграр. наука, 2005. – 152 с.: портр.

Дем’яненко Микола Якович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1969-2005 роки / УААН. Ін-т аграр. економіки, ДНСГБ; Уклад.: В.М. Алексійчук, Л.Д. Тулуш, Л.Г. Сливкіна, Т.Д. Дерлеменко, Г.П. Бондаренко, С.В. Кравчук; Наук. ред.: Г.Г. Кірейцев, В.А. Вергунов; Авт. вступ. ст.: М.В. Зубець, П.Т. Саблук. – К.: ННЦ ІАЕ, 2005. – 232 с.: портр.

Зубець Михайло Васильович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1966-1999 роки / УААН. ЦНСГБ, Ін-т розведення і генетики тварин; Упоряд.: Т.Ф. Дерлеменко, Л.Д. Полякова, З.І. Варга, Л.А. Кириленко; Наук. ред. М.С. Слободяник; Авт. вступ. ст. М.В. Гладій. – К.: Аграр. наука, 2000. – 148 с.: портр.

Ібатуллін Ільдус Ібатуллович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1974-2005 роки / УААН. ДНСГБ, Нац. аграр. ун-т; Уклад.: В.А. Вергунов, М.Я. Кривенок, Т.Ф. Дерлеменко, О.П. Анікіна; Наук. ред. В.А. Вергунов; Авт. вступ. ст.: М.В. Зубець, Д.О. Мельничук. – К., 2006. – 72 с.: портр.

Коваленко Петро Іванович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1967-1998 роки / УААН. ЦНСГБ, Ін-т гідротехніки і меліорації; Упоряд.: Т.Ф. Дерлеменко, Л.Д. Полякова, Л.Ф. Самусова; Наук. ред. М.С. Слободяник; Авт. вступ. ст. М.В. Зубець. – К.: Аграр. наука, 1998. – 68 с.: портр.

Козирь Володимир Семенович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1967-2006 роки / УААН. ДНСГБ, Ін-т тваринництва центр. р-нів: Уклад.: В.А. Вергунов, Т.Ф. Дерлеменко, Л.А. Кириленко, В.І. Левченко; Наук. ред. В.А. Вергунов; Авт. вступ. ст. М.В. Зубець. – К.: Аграр. наука, 2007. – 132 с.: портр.

Кучко Анатолій Андрійович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1976-1999 роки / УААН. ДНСГБ, Ін-т картоплярства; Уклад.: О.М. Опанасенко, Т.Ф. Дерлеменко, І.М. Хоменко; Наук. ред. В.А. Вергунов; Авт. вступ. ст.: М.В. Зубець, А.А. Осипчук, Т.М. Олійник. − К.: Аграр. наука, 2006. − 96 с.: портр.

Лебідь Євген Макарович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1967-2007 роки / УААН. ДНСГБ, Ін-т зерн. госп-ва; Уклад.: В.А. Вергунов, Т.Ф. Дерлеменко, І.Є. Федоренко, Л.А. Кириленко; Наук. ред. В.А. Вергунов; Авт. вступ. ст. М.В. Зубець. − К.: Аграр. наука, 2007. − 96 с.: портр.

Лісовий Михайло Павлович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1959-1999 роки / УААН. ЦНСГБ, Ін-т захисту рослин; Упоряд.: О.В. Манько, Т.Ф. Дерлеменко, Л.Д. Полякова; Наук. ред. М.С. Слободяник; Вступ. ст. О.В. Манько. – К.: Аграр. наука, 1999. – 62 с.: портр.

Лукінов Іван Іларіонович (1927-2004): Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1954-2004 рр. / УААН. ДНСГБ, Ін-т тваринництва центр. р-нів; Уклад.: В.В. Юрчишин, Л.С. Боденчук, Т.В. Лукінова; Наук. ред. В.А. Вергунов; Авт. вступ. ст. М.В. Зубець. – К.: Аграр. наука, 2007. – 182 с.: портр.

Мазур Генріх Адольфович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1966-2006 роки / УААН. ДНСГБ, ННЦ «Ін-т землеробства»; Уклад.: В.А. Вергунов, Т.Ф. Дерлеменко, Л.А. Кириленко; Наук. ред. В.А. Вергунов; Авт. вступ. ст. М.В. Зубець. – К.: Аграр. наука, 2006. – 86 с.: портр.

Мартиненко Іван Іванович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1954-1993 роки / УААН. ЦНСГБ, Нац. аграр. ун-т; Упоряд.: Т.Ф. Дерлеменко, Л.Д. Полякова, Л.А. Кириленко; Наук. ред. М.С. Слободяник; Авт. вступ. ст.: М.В. Зубець, Д.О. Мельничук. – К.: Аграр. наука, 1999. – 88 с.: портр.

Месель-Веселяк Віктор Якович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1966-2002 роки / УААН. ЦНСГБ, Ін-т аграр. економіки; Упоряд.: Л.Г. Сливкіна, Т.Ф. Дерлеменко, Г.С. Щиголь, Н.Г. Кривенко; Наук ред.: М.М. Федоров, В.А. Вергунов; Авт. вступ. ст.: М.В. Зубець, П.Т. Саблук. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – 182 с.: портр.

Осташко Федір Іванович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1952-2003 роки / УААН. ЦНСГБ, Ін-т тваринництва; Упоряд.: А.Г. Веретьохін, Т.Ф. Дерлеменко, Г.С. Щиголь, Л.А. Кириленко; Наук. ред. В.А. Вергунов; Авт. вступ. ст. М.В. Зубець. – К.: Аграр. наука, 2004. – 104 с.: портр.

Панасюк Броніслав Якович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1963-2007 рр. / УААН. ДНСГБ, Київ. нац. екон. ун-т; Уклад.: В.А. Вергунов, Т.Ф. Дерлеменко, О.П. Анікіна, Л.А. Кириленко; Наук. ред. В.А. Вергунов; Авт. вступ. ст. М.В. Зубець. – К.: Аграр. наука, 2007. – 148 с.

Пересипкін Володимир Федорович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1938-1998 роки / УААН. ЦНСГБ, Нац. аграр. ун-т; Упоряд.: Т.Ф. Дерлеменко, Д.В. Устиновський, Л.А. Кириленко; Наук. ред. М.С. Слободяник; Вступ. ст. В.Я. Хоменка. – К.: Аграр. наука, 1999. – 88 с.: портр.

Погорілий Леонід Володимирович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1959-2004 роки / УААН. ДНСГБ, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого; Упоряд.: М.П. Собчук, С.М. Коваль, В.О. Шейченко, Н.С. Таргоня, О.П. Шовтута, Т.В. Лученецька, Т.Ф. Дерлеменко; Наук. ред. В.А. Вергунов; Авт. вступ. ст. М.В. Зубець. – К.: Аграр. наука, 2004. – 132 с.: портр.

Рибалко Валентин Павлович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1960-2006 роки / УААН. ДНСГБ, Ін-т свинарства ім. О.В. Квасницького; Упоряд.: В.А. Вергунов, Т.Ф. Дерлеменко, Л.А. Кириленко; Наук. ред. В.А. Вергунов; Авт. вступ. ст. М.В. Зубець. − К.: Аграр. наука, 2006. − 92 с.: портр.

Саблук Петро Трохимович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1965-2000 роки / УААН. ЦНСГБ, Ін-т аграр. економіки; Упоряд.: Л.Г. Сливкіна, Л.О. Степаненко, Г.М. Пустовіт; Наук. ред.: В.А. Вергунов, М.М. Федоров; Авт. вступ. ст. А.А. Фесина. – К.: ІАЕ УААН, 2001. – 131 с.: портр.

Саблук Петро Трохимович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1965-2006 роки / УААН. ННЦ “Ін-т аграр. економіки”; Упоряд.: Л.Г. Сливкіна, Л.О. Степаненко, Г.М. Пустовіт; Наук. ред. В.Я. Месель-Веселяк, М.М. Федоров, В.І. Власов; Авт. вступ. ст. В.В. Юрчишин, А.А. Фесина, І.А. Микитенко. − 2-е вид., доп. − К.: ІАЕ УААН, 2006. − 258 с.: портр.

Сайко Віктор Федорович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1965-2000 роки / УААН. ЦНСГБ, Ін-т землеробства; Упоряд.: Т.Ф. Дерлеменко, Л.Д. Полякова, З.І. Варга, О.І. Предко; Наук. ред. В.А. Вергунов; Авт. вступ. ст. А.Г. Веретьохін. – К.: Аграр. наука, 2001. – 138 с.: портр.

Ситник Віктор Петрович: До 60-річчя від дня народження першого віце-президента Укр. акад. аграр. наук: [Біобібліогр. покажч.] / УААН. ЦНСГБ; Упоряд.: Т.Ф. Дерлеменко, Л.А. Кириленко, Л.Д. Полякова; Наук. ред. М.С. Слободяник; Авт. вступ. ст. М.В. Зубець. – К.: Аграр. наука, 1999. – 88 с.: портр.

Созінов Олексій Олексійович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1954-2000 роки / УААН. ЦНСГБ, Ін-т агроекології та біотехнології; Упоряд.: Т.Ф. Дерлеменко, Л.Д. Полякова, Д.В. Устиновський, З.І. Варга, А.С. Щиголь, Л.А. Кириленко; Наук. ред. В.А. Вергунов; Авт. вступ. ст. М.В. Зубець. – К.: Аграр. наука, 2001. – 140 с.: портр.

Тараріко Олександр Григорович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1964-2004 роки / УААН. ДНСГБ; Уклад.: В.А. Вергунов, Т.Ф. Дерлеменко, Л.А. Кириленко; Наук. ред. В.А. Вергунов; Авт. вступ. ст. М.В. Зубець. – К.: Аграр. наука, 2005. – 105 с.: портр.

Трегобчук Валентин Михайлович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1966-2002 роки / УААН. ЦНСГБ, НАН України. Ін-т економіки; Упоряд.: Т.Ф. Дерлеменко, В.Ф. Кифорак, Н.М. Скурська, Л.Ю. Макаренко, К.Я. Тамарова; Наук. ред. В.А. Вергунов; Вступ. слово: М.В. Зубець, І.І. Лукінов; Вступ. ст.: Б.Й. Пасхавер, А.М. Третяк, А.Е. Юзефович. – К.: ІАЕ УААН, 2002. – 143 с.: портр.

Хмельницький Григорій Олександрович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1967-2005 роки / УААН. ДНСГБ, Нац. аграр. ун-т; Уклад.: В.А. Вергунов, Т.Ф. Дерлеменко, Л.А. Кириленко, А.Й. Мазуркевич, М.І. Цвіліховський, М.К. Потоцький; Наук. ред. В.А. Вергунов; Авт. вступ. ст. М.В. Зубець, Д.О. Мельничук. − К.: Аграр. наука, 2006. − 100 с.: портр.

Циков Валентин Сергійович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1966-2005 роки / УААН. ДНСГБ, Ін-т зерн. госп-ва; Уклад.: А.В. Мінко, В.А. Вергунов, Т.Ф. Дерлеменко, Л.А. Кириленко; Наук. ред. В.А. Вергунов; Авт. вступ. ст. М.В. Зубець. − К.: Аграр. наука, 2006. − 84 с.: портр.

Юрчишин Володимир Васильович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1956-1999 роки / УААН. ЦНСГБ, Ін-т аграр. економіки; Упоряд.: Л.О. Степаненко, Л.Г. Сливкіна, Т.Ф. Дерлеменко, Л.Д. Полякова, Д.В. Устиновський; Наук. ред. М.С. Слободяник; Вступ. ст.: О.М. Онищенко, В.М. Трегобчук, О.М. Шестопаль. – К.: ІАЕ УААН, 2000. – 112 с.: портр.

Юрчишин Володимир Васильович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1956-2004 роки / УААН. ДНСГБ, ННЦ «Ін-т аграр. економіки»; Упоряд.: Л.Г. Сливкіна, Т.Ф. Дерлеменко, Л.М. Шевченко; Наук. ред. В.А. Вергунов; Вступ. ст.: В.Г. Андрійчук, О.М. Онищенко, В.М. Трегобчук, О.М. Шестопаль. – 2-е вид., доп. – К.: ННЦ ІАЕ, 2005. – 180 с.: портр.

Біобібліографічна серія

“ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТИ

^ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК”

(Заснована ДНСГБ УААН у 2005 р.)

Головко Анатолій Миколайович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1975-2006 рр. / УААН. ДНСГБ, Держ. наук. контрол. ін-т біотехнології і штамів мікроорганізмів; Уклад.: Н.В. Іващенко, В.О. Ушкалов, Л.І. Акименко, О.І. Гордієнко, Т.Ф. Дерлеменко, Л.В. Ташута; Наук. ред. В.А. Вергунов, О.Г. Шпикуляк; Авт. вступ. ст. М.В. Зубець. − К.: Аграр. наука, 2006. − 76 с.

Єфіменко Михайло Якович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1973–2007 рр. / УААН. Ін-т розведення і генетики тварин; Уклад.: В.І Фасоля; Наук ред. В.П. Буркат. – К.: Аграр. наука, 2007. – 96 с.

Малік Микола Йосипович, член-кореспондент УААН: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1975-2004 рр. / УААН. ННЦ «Ін-т аграр. економіки», ДНСГБ; Упоряд.: Л.Г. Сливкіна, Т.Ф. Дерлеменко, Т.М. Клименюк, Л.В. Головко; Наук. ред.: В.А. Вергунов, О.Г. Шпикуляк; Авт. вступ. ст. М.В. Зубець. – К.: ННЦ ІАЕ, 2005. – 140 с.

Славов Володимир Петрович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1964-2007 рр. / УААН. ДНСГБ; Уклад.: В.А. Вергунов, Т.В. Славова; Наук ред. В.А. Вергунов; Авт. вступ. ст. М.В. Зубець. – К.: Аграр. наука, 2007. – 152 с.

Біобібліографічна серія

“^ ЗЕМЛЕВПОРЯДНА НАУКА”

(Заснована ДНСГБ УААН в 2005 р.)

Новаковський Леонід Якович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1965-2004 рр. / УААН. ДНСГБ. Всеукр. громад. орг. “Спілка землевпорядників України”; Уклад.: А.М. Третяк, В.А. Вергунов, О.П. Анікіна, Т.Ф. Дерлеменко; Наук. ред.: А.М. Третяк, В.А. Вергунов; Авт. вступ. ст.: М.В. Зубець, А.М. Третяк, В.М. Трегобчук. − К.: Аграр. наука, 2005. − 149 с.

Серія

“^ БІОБІБЛІОГРАФІЯ ВЧЕНИХ-АГРАРІЇВ УКРАЇНИ”

(Заснована ДНСГБ УААН у 1998 р.)

Кулешов Микола Миколайович (1890-1968): Біобібліогр. покажч. / УААН. ЦНСГБ; Упоряд.: В.М. Грама, Т.Ф. Дерлеменко, Л.Д. Полякова; Відп. за вип. М.С. Слободяник. – К.: ЦНСГБ УААН, 1998. – 83 с. – (Сер. “Біобібліографія вчених-аграріїв України”; Кн. 1).

Кравченко Микола Антонович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1934-1999 рр. / УААН. ЦНСГБ; Упоряд.: В.П. Буркат, Т.Ф. Дерлеменко, З.І. Варга, К.А. Найденко, Д.В. Устиновський; Наук. ред.: М.В. Зубець, М.С. Слободяник. – К.: Аграр. наука, 1999. – 88 с. – (Сер. “Біобібліографія вчених-аграріїв України”; Кн. 2).

Яната Олександр Алоїзович (1888-1938): Біобібліогр. покажч. / УААН. ЦНСГБ, АН Вищої шк. України, Сектор історії та методології освіти, науки і техніки; Уклад.: В.А. Вергунов, Т.Ф. Дерлеменко, А.А. Коробченко, О.Я. Пилипчук; Наук. ред.: О.Я. Пилипчук, В.А. Вергунов. – К., 2001. – 86 с. – (Сер. “Біобібліографія вчених-аграріїв України”; Кн. 3).

Професор Федорова Наталія Андріянівна: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1949-2000 рр. / УААН. ЦНСГБ; Уклад.: В.А. Вергунов, Т.Ф. Дерлеменко, Л.Д. Полякова, Л.А. Кириленко; Наук. ред. В.А. Вергунов. – К.: ІАЕ УААН, 2002. – 94 с. – (Сер. “Біобібліографія вчених-аграріїв України”; Кн. 4).

Котко Іван Костянтинович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1955-1999 рр. / УААН. ЦНСГБ; Уклад.: В.А. Вергунов, Т.Ф. Дерлеменко, Л.Д. Полякова; Наук. ред. В.А. Вергунов. – К., 2002. – 44 с. – (Сер. “Біобібліографія вчених-аграріїв України”; Кн. 5).

Професор Фомічов Анатолій Михайлович: Біобібліогр. покажч. / УААН. ЦНСГБ; Уклад.: В.А. Вергунов, Т.Ф. Дерлеменко, З.І. Варга, Л.А. Кириленко; Наук. ред. В.А. Вергунов. – К., 2003. – 56 с.: портр. – (Сер. “Біобібліографія вчених-аграріїв України”; Кн. 6).

Професор Науменко Володимир Васильович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1956-2003 рр. / УААН. ДНСГБ; Уклад.: В.А. Вергунов, Т.Ф. Дерлеменко, Г.С. Щиголь, Л.А. Кириленко; Наук. ред. В.А. Вергунов. – К.: ІАЕ УААН, 2004. – 128 с.: портр. – (Сер. “Біобібліографія вчених-аграріїв України”; Кн. 7).

Професор Глазко Валерій Іванович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1975-2004 рр. / УААН. ДНСГБ, Ін-т агроекології та біотехнології; Уклад.: В.А. Вергунов, Т.Ф. Дерлеменко, Н.В. Лопатіна, Л.М. Панасюк, В.М. Базилевська; Наук. ред. В.А. Вергунов. – К.: Аграр. наука, 2004. – 248 с. – (Сер. “Біобібліографія вчених-аграріїв України”; Кн. 8).

Член-кореспондент АН УРСР Тюленєв Микола Олександрович (1889-1969): Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1911-1964 роки / УААН. ДНСГБ, Ін-т гідротехніки і меліорації; Уклад.: В.А. Вергунов, О.В. Бачкала, А.С. Загайчук, І.І. Калантиренко; Наук. ред. В.А. Вергунов. – К., 2004. – 60 с. – (Сер. «Біобібліографія вчених-аграріїв України»; Кн. 9). – До 75-річчя Ін-ту гідротехніки і меліорації УААН.

Професор Махов (Махів) Григорій Григорович (1886-1952): Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1914-1994 роки / УААН. ДНСГБ; Уклад. та наук. ред. В.А. Вергунов. – К., 2005. – 118 с.: портр. – (Сер. «Біобібліографія вчених-аграріїв України»; Кн. 10). – До 75-річчя Ін-ту гідротехніки і меліорації УААН.

Доктор сільськогосподарських наук Шевченко Микола Ничипорович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1938-1998 роки / УААН. ДНСГБ, Ін-т гідротехніки і меліорації; Уклад.: В.А. Вергунов, О.В. Бачкала; Наук. ред. В.А. Вергунов. – К., 2005. – 100 с. – (Сер. «Біобібліографія вчених-аграріїв України». Кн. 11). – До 75-річчя Ін-ту гідротехніки і меліорації УААН.

Академік Власюк Петро Антипович (1905-1980): Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1928-1980 рр. / УААН. ДНСГБ, Нац. аграр. ун-т; Уклад.: В.А. Вергунов, М.М. Городній, А.Г. Сердюк, А.П. Лісовал, Т.Ф. Дерлеменко, О.П. Анікіна, Н.Г. Чайка, О.О. Черниш; Наук. ред. В.А. Вергунов. – К.: ННЦ “ІАЕ” УААН, 2005. – 110 с.: портр. – (Сер. «Біобібліографія вчених-аграріїв України»; Кн. 12).

Алпатьєв Стефан Михайлович (1904-1985 рр.): Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1925-1986 рр. / УААН. ДНСГБ, Ін-т гідротехніки і меліорації; Уклад.: В.А. Вергунов, О.В. Бачкала, А.С. Загайчук, І.І. Калантиренко; Наук. ред. В.А. Вергунов. − К., 2005. − 96 с. – (Сер. «Біобібліографія вчених-аграріїв України»; Кн. 13).

Професор Слюсар Іван Тимофійович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1971-2005 роки / УААН. ДНСГБ; Уклад.: В.А. Вергунов, О.В. Бачкала; Наук. ред. В.А. Вергунов. – К.: Аграр. наука, 2005. – 82 с.: портр. – (Сер. «Біобібліографія вчених-аграріїв України»; Кн. 14).

Професор Богданов Сергій Миколайович (1859-1920): Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1883-1917 роки / УААН. ДНСГБ, Нац. аграр. ун-т; Уклад.: В.А. Вергунов, С.М. Сіряченко; Наук. ред. В.А. Вергунов. − К.: ННЦ “ІАЕ”, 2005. − 142 с. – (Сер. «Біобібліографія вчених-аграріїв України»; Кн. 15).

Професор Дегодюк Едуард Григорович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1971-2006 роки / УААН. ДНСГБ; Уклад.: В.А. Вергунов, О.П. Анікіна, С.З. Гуральчук; Наук. ред. В.А. Вергунов. – К.: Аграр. наука, 2007. – 196 с. – (Сер. «Біобібліографія вчених-аграріїв України»; Кн. 16).

Професор Зеленський Михайло Олексійович (1912-1997): Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1938-2006 роки / УААН. ДНСГБ, Нац. аграр. ун-т; Уклад.: В.Л. Жемойда, Л.П. Полозенко, Л.Ю. Кучерук (НАУ), В.А. Вергунов, Т.Ф. Дерлеменко (ДНСГБ УААН); Наук. ред. В.А. Вергунов. – К.: ННЦ ІАЕ, 2007. – 130 с. – (Сер. «Біобібліографія вчених-аграріїв України»; Кн. 17).

Професор Янголь Антон Михайлович (1903-1983): Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1929-1977 роки / УААН. ДНСГБ, Ін-т гідротехніки і меліорації; Уклад.: В.А. Вергунов, О.В. Бачкала; Наук. ред.: В.А. Вергунов, І. Калантиренко. – К., 2007. – 85 с. – (Сер. «Біобібліографія вчених-аграріїв України»; Кн. 18).

Професор Свєчин Кирило Борисович (1907-1986): Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1931-1992 роки / УААН. ДНСГБ, Нац. аграр. ун-т. Каф. технології вир-ва молока та яловичини, Каф. конярства, Наук. б-ка; Уклад.: В.І. Костенко, А.М. Угнівенко, Б.М. Гопка, О.Т. Бусенко, Л.Ю. Кучерук, Л.П. Полозенко, О.П. Анікіна; Наук. ред.: В.А. Вергунов, А.М. Угнівенко. – К., 2007. – 104 с. – (Сер. «Біобібліографія вчених-аграріїв України»; Кн. 19).

Мудрук Олексій Северіанович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1964-2007 роки / УААН. ДНСГБ; Уклад.: О.П. Анікіна, З.А. Шквира, Т.В. Хоменко; Наук. ред. В.А. Вергунов. – К., 2007. – 130 с. – (Сер. «Біобібліографія вчених-аграріїв України»; Кн. 20).

Професор Осипчук Андрій Антонович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1967-2006 роки / УААН. Ін-т картоплярства, ДНСГБ; Уклад.: О.М. Опанасенко, І.М. Хоменко; Наук. ред. В.А. Вергунов; Авт. вступ ст.: А.Я. Бондарчук. – К.: Тов ВК “Кит”, 2007. – 196 с. – (Сер. «Біобібліографія вчених-аграріїв України»; Кн. 21).

Професор Тихоненко Дмитро Григорович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1963-2007 роки / УААН. ДНСГБ, М-во аграр. політики України. Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва; Уклад.: В.А. Вергунов, Н.М. Новосад, О.П. Анікіна, Л.А. Кириленко, О.Д. Кандаурова; Наук. ред. В.А. Вергунов. – К.: Аграр. наука, 2007. – 116 с. – (Сер. «Біобібліографія вчених-аграріїв України»; Кн. 22).

Історико-бібліографічна серія

“^ АГРАРНА НАУКА УКРАЇНИ В ОСОБАХ, ДОКУМЕНТАХ, БІБЛІОГРАФІЇ”

(заснована професором В.А. Вергуновим,

директором ДНСГБ УААН у 2001 р.)

Професор Будрін Петро Васильович (1857-1939): Біобібліогр. покажч. наук. пр. / УААН. ЦНСГБ; Упоряд.: В.А. Вергунов, С.Д. Коваленко; Наук. ред. В.А. Вергунов. – К.: Аграр. наука, 2001. – 126 с. : портр. – (Іст.-бібліогр. сер. „Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії; Кн. 1).

Вергунов В.А. Коноплярство в Україні: Іст. аспекти розвитку. Погляд у минуле. Проблеми сьогодення. Перспективи: Монографія / В.А. Вергунов, С.Б. Скорченко; УААН. ЦНСГБ. – К.: Нора-Прінт, 2002. – 154 с. – (Іст.-бібліогр. сер. „Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії; Кн. 2).

Професор Лихвар Данило Федорович (1902-1986): Біобібліогр. покажч. наук. пр. / УААН. ЦНСГБ; Уклад.: В.А. Вергунов, А.С. Щиголь; Наук. ред. В.А. Вергунов. – К.: Аграр. наука, 2002. – 258 с. – (Іст.-бібліогр. сер. „Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії; Кн. 3).

Професор Яната Олександр Алоїзович (1888-1938). Наукова спадщина вченого в контексті розвитку аграрної і біологічної науки України: Біобібліогр. покажч. до 115-річниці від дня народж. / УААН. ЦНСГБ; Уклад.: В.А. Вергунов, Т.Ф. Дерлеменко; Наук. ред. В.А. Вергунов. – К.: Аграр. наука, 2003. – 224 с.: портр. – (Іст.-бібліогр. сер. „Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії; Кн. 4).

Професор Іваницький Борис Георгійович (1878-1953): Біобібліогр. покажч. / УААН. ДНСГБ; Уклад.: О.І. Фурдичко, В.А. Вергунов, О.П. Басун; Наук. ред. В.А. Вергунов. – К.: Аграр. наука, 2004. – 188 с.: портр. – (Іст.-бібліогр. сер. „Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії; Кн. 5).

Харківський сільськогосподарський науково-освітній центр з селекції і насінництва: становлення та діяльність (друга половина ХІХ – початок ХХ століття): Монографія / В.А. Вергунов, О.Ф. Глоба; УААН. ДНСГБ; Наук. ред.: В.А. Вергунов, В.П. Петренкова. – Х., 2004. – 171 с.: портр. – (Іст.-бібліогр. сер. „Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії; Кн. 6).

Академік Квасницький Олексій Володимирович (1900-1989): Життєвий і творчий шлях / УААН. Ін-т свинарства, Полтав. держ. аграр. акад., ДНСГБ; Уклад.: В.Ф. Коваленко, В.М. Нагаєвич, Т.П. Гармаш; Наук. ред. М.В. Зубець; Відп. за вип. Т.Ф. Дерлеменко. – Полтава: Полтав. літератор, 2005. – 152 с. – (Іст.-бібліогр. сер. „Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії; Кн. 7).

Наукова школа академіка Василенка Петра Мефодійовича: Монографія. До 105-річчя з дня народж. П.В. Василенка / Д.Г. Войтюк, В.А. Вергунов, О.С. Мудрук, О.П. Деркач; УААН. ДНСГБ, Нац. аграр. ун-т; Наук. ред. М.К. Лінник. – К.: Аграр. наука, 2005. – 72 с.: портр. – (Іст.-бібліогр. сер. „Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії”; Кн. 8).

Академік М.І. Вавилов і розвиток аграрної науки в Україні: Зб. іст.-наук. нарисів, документів, біобібліогр. матеріалів / УААН. ДНСГБ; Уклад.: М.В. Зубець, В.А. Вергунов, В.М. Самородов, Т.Ф. Дерлеменко, Л.А. Кириленко; Ред. кол.: В.А. Вергунов, В.М. Самородов. – К., 2005. – 581 с.: портр. – (Іст.-бібліогр. сер. „Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії; Кн. 9).

Академік Ремесло Василь Миколайович (1907-1983): Біобібліогр. покажч. / УААН. ДНСГБ; Уклад.: В.А. Вергунов, О.О. Черниш, В.І. Дубовий, Г.Ю. Борсук; Наук. ред. В.А. Вергунов. − К.: Колообіг, 2006. − 192 с. – (Іст.-бібліогр. сер. „Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії; Кн. 10).

Коломийській дослідній станції − 50 років: здобутки, перспективи / УААН. Івано-Франків. ін-т агропром. вир-ва. Коломий. досл. ст., ДНСГБ; Уклад.: Д.В. Неміш, С.О. Яцик, Г.І. Куничак, О.Л. Моцок, В.Д. Карпанюк, Т.Ф. Дерлеменко; Наук. ред. В.А. Вергунов. − К.: Аграр. наука, 2006. − 108 с. − (Іст.-бібліогр. сер. «Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії»; Кн. 11).

Вергунов В.А. Нариси історії аграрної науки, освіти та техніки / В.А. Вергунов; УААН. ДНСГБ. – К.: Аграр. наука, 2006. – 492 с. – (Іст.-бібліогр. сер. „Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії; Кн. 12).

Г. Вальтер, Ю. Клеопов і Г. Махов – забуті сторінки вітчизняної науки / УААН. ДНСГБ, ННЦ “Нікіт. ботан. сад”; Уклад.: В.А. Вергунов, В.І. Мельник; Під заг. ред. В.М. Єжова; Наук. ред. В.А. Вергунов. − Сімферополь: Таврида, 2006. − 160 с.: портр. – (Іст.-бібліогр. сер. „Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії; Кн. 13).

Сільськогосподарський науковий комітет України (1918-1927 рр.): Зб. док. і матеріалів / УААН. ДНСГБ; Уклад.: В.А. Вергунов, А.С. Білоцерківська, Б.К. Супіханов, С.Д. Коваленко; Під заг. ред.: М.В. Зубця, Ю.Ф. Мельника; Наук. ред. В.А. Вергунов. − К., 2006. − 528 с.: портр., фото. – (Іст.-бібліогр. сер. „Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії; Кн. 14).

Всеукраїнська Академія Сільськогосподарських Наук (1931-1935 рр.): Зб. док. і матеріалів / УААН. ДНСГБ; Уклад.: В.А. Вергунов, З.П. Кірпаль, Н.І. Семчук, О.П. Решетнік, О.М. Пильтяй; За заг. ред.: М.В. Зубця, Ю.Ф. Мельника; Наук. ред. В.А. Вергунов. − К., 2006. − 500 с.: портр., фото. – (Іст.-бібліогр. сер. „Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії; Кн. 15).

Українська академія сільськогосподарських наук (1956-1962 рр.): Зб. док. і матеріалів / УААН. ДНСГБ; Уклад.: В.А. Вергунов, Н.Б. Щебетюк, Б.К. Супіханов, О.Б. Бакуменко; Під заг. ред.: М.В. Зубця, Ю.Ф. Мельника; Наук. ред. В.А. Вергунов. − К., 2006. − 380 с.: портр., фото. – (Іст.-бібліогр. сер. „Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії; Кн. 16).

Харківський науковий центр з селекції сільськогосподарських культур: Історія і сьогодення / УААН. ДНСГБ, Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юр’єва; Уклад.: В.А. Вергунов, В.П. Петренкова, В.М. Ожерельєва; Наук. ред. В.В. Кириченко. – Х.: Магда «LTD», 2007. – 160 с.: портр. – (Іст.-бібліогр. сер. „Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії; Кн. 17).

Агрогрунтознавство в Україні (1930-1941 рр.): Зб. док. і матеріалів / УААН. ДНСГБ; Уклад.: В.А. Вергунов, О.М. Пильтяй; За ред. В.А. Вергунова; Наук. ред. В.А. Вергунов. – К., 2007. – Ч. 1: (1930-1935 рр.). – 200 с. – (Іст.-бібліогр. сер. „Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії; Кн. 18).

Вергунов В.А. Професор Сльозкін Петро Родіоновоч (1862-1927) / В.А. Вергунов; УААН. ДНСГБ, Укр. держ. насіннєва інспекція. – К.: Аграр. наука, 2007. – 180 с. – (Іст.-бібліогр. сер. „Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії; Кн. 19).

Вергунов В.А. Державна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН: історія і сьогодення / В.А. Вергунов; УААН. ДНСГБ. – К., 2007 [2008]. – 480 с. – (Іст.-бібліогр. сер. „Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії; Кн. 20).

Академік Юр’єв Василь Якович: Біобібліогр. покажч. / УААН. ДНСГБ, Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юр’єва; Уклад.: В.А. Вергунов, В.П. Петренкова, В.М. Ожерельєва; Наук. ред. В.В. Кириченко; Авт. вступ. ст. М.В. Зубець. – Х.: Магда «LTD», 2007. – 184 с.: портр. – (Іст.-бібліогр. сер. „Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії; Кн. 21). – До 100-річчя заснування інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва.

ЗМІСТ


^ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВОЇ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ

(2001–2005 рр.)…………………………………........................................................3

РОБОТА ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВОЇ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ [2006 р.]……………………...7

^ ДЕРЖАВНА НАУКОВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА

БІБЛІОТЕКА (ДНСГБ) УААН (з історії назв)..........................................................10

Розділ 1. НАУКОВІ ВИДАННЯ ДНСГБ УААН................................................11

^ 1.1. КНИГИ. МОНОГРАФІЇ. БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ......................11

Звіти НДР...............................................................................................21

1.2. АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА...........................................................................22

^ 1.3. МІЖВІДОМЧІ ТЕМАТИЧНІ НАУКОВІ ЗБІРНИКИ...................................22

1.4. ЗБІРНИКИ МАТЕРІАЛІВ МІЖНАРОДНИХ ТА ВСЕУКРАЇНСЬКИХ

НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ ТА СЕМІНАРІВ.................................................23

^ 1.5. НАУКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНІ ВИДАННЯ..................................................23

1.5.1. БІОБІБЛІОГРАФІЧНІ ЗБІРНИКИ, ПОКАЖЧИКИ..........................23

Біобібліографічна серія “АКАДЕМІКИ

^ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК”..........................23

Біобібліографічна серія “ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТИ

УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК”..........................26

Біобібліографічна серія

“^ ЗЕМЛЕВПОРЯДНА НАУКА”......................................................27

Серія “БІОБІБЛІОГРАФІЯ ВЧЕНИХ-АГРАРІЇВ

УКРАЇНИ”.....................................................................................27

Історико-бібліографічна серія “АГРАРНА НАУКА

^ УКРАЇНИ В ОСОБАХ, ДОКУМЕНТАХ, БІБЛІОГРАФІЇ”............29

1.5.2. НАУКОВО-ДОПОМІЖНІ РЕТРОСПЕКТИВНІ

БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ............................................................32

^ 1.6. РЕФЕРАТИВНИЙ ЖУРНАЛ.......................................................................34

1.7. БЮЛЕТЕНЬ ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВОЇ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ УААН........................................34

^ 1.8. ЕЛЕКТРОННІ БАЗИ ДАНИХ......................................................................39

Розділ 2. НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ СПІВРОБІТНИКІВ

ДНСГБ УААН................................................................................................40

^ 2.1. ІСТОРІЯ АГРАРНОЇ НАУКИ, ТЕХНІКИ, ОСВІТИ ТА

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ.....................................................40

2.2. АГРАРНА БІОГРАФІСТИКА

^ (ДІЯЧІ АГРАРНОЇ НАУКИ ТА ОСВІТИ УКРАЇНИ).........................................77
2.3. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ...................................................103 ^ 2.4. ОКРЕМІ ПИТАННЯ НАУКИ, ОСВІТИ, СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА……………………………………………………………106
^ 2.5. ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОГРАФІЧНА ТА БІБЛІОТЕЧНА

ДІЯЛЬНІСТЬ...................................................................................................113

2.6. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДНСГБ УААН

^ НА ДОПОМОГУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ БІБЛІОТЕКАМ

УКРАЇНИ.........................................................................................................128
2.6.1. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ, ^ ІНСТРУКТИВНО-РЕГЛАМЕНТУЮЧІ ДОКУМЕНТИ.........................131
2.7. НАУКОВІ АГРАРНІ ІСТОРИКО-БІБЛІОГРАФІЧНІ

ЧИТАННЯ.......................................................................................................139

Розділ 3. АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ СПІВРОБІТНИКІВ

^ ДНСГБ УААН ТА БІБЛІОТЕК МЕРЕЖІ..............................................140

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК.....................................................................................142

ПЕРСОНАЛІЇ (ПОКАЖЧИК ДІЯЧІВ АГАРНОЇ НАУКИ,

ЯКИМ ПРИСВЯЧЕНІ ПУБЛІКАЦІЇ)……………………………………………156

^ Розділ 4. ЛІТЕРАТУРА ПРО ДНСГБ УААН...................................................161
Додаток 1. БІОБІБЛІОГРАФІЧНІ СЕРІЇ.........................................................169Передрук з книги «Звіт про діяльність Української академії аграрних наук за 2001-2005 роки та 2005 рік. – К.: Аграр. наука, 2006. – С. 421–426».

1 Передрук з книги «Звіт про діяльність Української академії аграрних наук за 2006 рік. – К.: Аграр. наука, 2007. – С. 335–338».

1 Книгу відображено за відповідним порядковим номером в історико-біобібліографічній серії «Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії».

1 Книгу відображено за відповідним порядковим номером в історико-біобібліографічній серії «Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії».

1 Книгу відображено за відповідним порядковим номером в історико-біобібліографічній серії «Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії».

1 Книгу відображено за відповідним порядковим номером в історико-біобібліографічній серії «Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії».

1 Книгу відображено за відповідним порядковим номером в історико-біобібліографічній серії «Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії».

1 Книгу відображено за відповідним порядковим номером в історико-біобібліографічній серії «Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії».

1 Книгу відображено за відповідним порядковим номером в історико-біобібліографічній серії «Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії».

1 Книгу відображено за відповідним порядковим номером в історико-біобібліографічній серії «Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії».

2


1  Книгу відображено за відповідним порядковим номером в історико-біобібліографічній серії «Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії».

1 Посилання даються на порядкові номери бібліографічних записів.


1402626328772991.html
1402803271963873.html
1402882369617640.html
1403001295587654.html
1403137751067758.html